Menu Luk

Lejebetingelser

Lejebetingelser

 • Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid, af udlejeren, fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag udstyret forlader forretningen, regnes som første lejedag.
  Ved tiltagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag ( første dags leje ), såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 12.00, hvis andet ikke er skriftlig aftalt.
 • Udlejning sker fra Lymix’s adresse, med mindre andet er aftalt. Transport, opstilling og afhentning afregnes særskilt, hvis andet ikke er skriftlig aftalt.
 • Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret, samt at se gyldig legitimation.
 • Lejen afregnes ved aflevering af udstyret, med mindre andet er forudgående aftalt.
 • Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Lymix.
 • Levering / udlejning af udstyr sker med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.
  Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktioner.
 • Før udlevering bliver udstyret kontrolleret, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med, eller som følge af funktionsfejl.
 • Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand, som ved afhentning.
 • Lejer har ansvar for udstyret i lejeperioden. Der faktureres 7% af lejeafgiften til dækning af forsikringen. Der er en selvrisiko på 10.000.
 • Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.
 • Forsikring dækker ikke hvis udstyret bliver behandlet uansvarligt. (Fx. hvis der kommer væske i mixeren – øl, sodavand mm)
 • Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til, uden varsel, at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.
 • Afbestilling af udstyr kan kun ske med Lymix’s samtykke, og Lymix forbeholder sig ret til at få ethvert tab, der måtte opstå som følge af lejers annullering af lejeaftalen, dækket af lejer.
 • Ved afbestilling senere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 50 % af bruttolejebeløbet, medmindre andet er forudgående aftalt.
 • Lymix tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.
 • Betalingsbetingelser:
  Der beregnes renter efter gældende regler pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr 1. rykker 100 kr., 2. rykker 200 kr., 3. rykker 300 kr. ( Inkassovarsel ). Herefter overdrages fordringen til inkasso.